Úvod podrobnostispráva pojištění

správa pojištění

Správa pojištění

Naše spolupráce je dlouhodobá a v průběhu doby je třeba některé záležitosti korigovat, upravovat ve formě dodatků, zařazovat nový a vyřazovat již prodaný nebo již nepojišťovaný majetek. Stav pojistné ochrany musí být průběžně vyhodnocován a následně korigován, aby v kterémkoliv okamžiku odpovídal Vašim objektivním potřebám.

I v této oblasti přebíráme veškerou nutnou administrativu na svá bedra, abychom ušetřili čas Vašich pracovníků. Po dohodě s klientem zavádíme systém vzájemného upozorňování na probíhající změny a využíváme k tomuto například internet, případně další nástroje zrychlující a usnadňující naši práci.

> > > další strana