Úvod podrobnostispecifikace rizik

specifikace rizik

Specifikace a řízení rizik (risk management)

Úkolem naší společnosti je v této fázi zjištění Vašich podnikatelských aktivit, způsobu práce a vnitřní organizace Vaši firmy. Tedy co nejdokonalejší poznání Vaší společnosti, protože pouze v takovém případě jsme schopni:

  • identifikovat rizika plynoucí z Vaší činnosti
  • tato rizika detailně analyzovat a posoudit jejich závažnost
  • navrhnout opatření pro jejich preventivní eliminaci
  • navrhnout způsob a rozsah potřebného pojištění dle Vašich potřeb

> > > další strana