Úvod podrobnostilikvidace škod

likvidace škod

Likvidace škod

  • aktivní asistence při likvidaci případných pojistných událostí je jednou z klíčových služeb naší firmy, kterou standardně poskytujeme všem našim klientům.
  • pro každého z našich klientů připravujeme metodický materiál vztahující se k postupům v případě pojistných událostí a popisující jednotlivé kroky v zájmu urychleného a správného vyřešení této záležitosti.
  • nabízíme našim partnerům proškolení zaměstnanců, kteří mohou přijít do styku s pojistnými událostmi a připravujeme speciální asistenční služby dostupné na mobilním telefonu, kterých může využít každý ze zaměstnanců společnosti v případě pojistné události.
  • cílem je zabezpečit účinnou expertní službu, která zabezpečí administrativní a technickou stránku pojistné události, a dále rychlé a odpovídající plnění ze strany pojistitele.
  • pro vybrané klienty zabezpečujeme i právní ochranu v případě soudních a jiných sporů s pojišťovnami, případně jinými obchodními partnery při řešení otázek spojených s pojištěním společnosti nebo pojištěním zaměstnanců firmy nebo organizace.

> > > další strana