Úvod pojištěnízemědělské

zemědělské

Pojištění plodin

Základní nabídka obsahuje pojištění zemědělských plodin pro případ poškození nebo zničení krupobitím, dále záplavou, vichřicí, požárem nebo sesuvem půdy a u vybraných plodin vyzimováním nebo jarním mrazem. Je možné pojistit i okrasné rostliny a rostliny ve sklenicích a fóliovnících.

Pojištění lesů

Vztahuje se na poškození nebo zničení lesních prostorů požárem.

Pojištění hospodářských zvířat

Základní nabídka obsahuje pojištění pro případ uhynutí, utracení nebo nutné porážky zvířat z důvodu velmi nebezpečných nákaz (např. slintavka a kulhavka, mor prasat, cholera drůbeže), živelních událostí, hromadných onemocnění infekčního nebo parazitního původu, přerušení dodávky elektrického proudu, zasažení elektrickým proudem nebo akutní otravy.

Pojišťuje se zejména skot, prasata, ovce, drůbež, kožešinová zvířata, králíci a ryby.
Je možné i speciální pojištění koní, jelenovitých zvířat ve farmových chovech, psů a koček.