pojištění a audit partner - AUDIT FIREMNÍHO POJIŠTĚNÍ

Účelem pojištění je zmírnit nebo odstranit důsledky nahodilých událostí, jejichž vznik někdy nelze vůbec předpokládat (např. požár), jindy je jisté, že tyto události nastanou, avšak není jisté, kdy nastanou (např. smrt).

Jedná se o závazek pojistitele poskytnout pojistné plnění za úplatu ve sjednaném rozsahu v případě, že nastane nahodilá událost určená pojistnou smlouvou. Zároveň jde o závazek pojistníka platit pojistné za předem stanovených podmínek.

Kategorie pojištění

Formy pojištění

  • zákonné pojištění (zákon stanovuje, že pojištění vznikne na základě skutečností za podmínek v zákoně uvedených, patří sem například pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, tzv. povinné ručení)
  • povinné smluvní pojištění, kde zákon stanovuje jen povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, se týká vybraného okruhu povolání, např. pojištění odpovědnosti za škody způsobené advokáty, notáři, daňovými poradci atd.
  • smluvní dobrovolné pojištění, kde závisí pouze na vůli pojistníka a pojistitele, zda a za jakých podmínek uzavřou pojistnou smlouvu

 

Účelem auditu je úsporu nákladů, které firmy, podnikatelé, osoby a jejich rodiny vynakládají na pojištění a investice. Cílem je zvýšení pojistné ochrany  a jednoznačná úspora v zaplacení pojistného.

AUDIT PARTNER - BEZPLATNÝ AUDIT VAŠEHO FIREMNÍHO POJIŠTĚNÍ 
  • v čem projekt audit partner spočívá?
  • jaká je cena takového auditu?
  • z jakých důvodů tento projekt vznikl?
  • co od tohoto projektu můžete očekávat a získat?
  • co můžete a chcete od nás?
  • často kladené otázky a jejich odpovědi     najdete ZDE
  • www.auditor-pojisteni.cz