projekt úspory nákladů

AUDIT INSURANCE PARTNER / AUDIT AUTO PARTNER

                                                

Proč tento projekt vznikl?

V každé době hledají společnosti možnosti pro snížení nákladů. Patříte také mezi ně?

Snažíte se optimalizovat své výdaje?

Přesto na základě našich i obecných marketingových průzkumů vyplývá, že právnické osoby vydávají za oblast ochrany svých rizik formou pojištění o cca 20-40% více finančních prostředků, než odpovídá optimální variantě.

Máme pro Vás řešení.

Přicházíme proto s projektem bezplatného auditu v oblasti firemního pojištění, který obsahuje expertní posouzení kvality stavu Vašeho zajištění a jeho porovnání s aktuální cenovou úrovní na trhu. Ušetříte čas a výsledkem pro Vás bude znalost možností úspor a přehledný rozbor obsahu pojistného krytí. 

V případě, že již máte svého pojišťovacího poradce pro tuto oblast, je dále na Vás, zdali zjištěné úspory budete realizovat jeho prostřednictvím nebo dále spolupracovat s PRVNÍ MORAVSKOU SPOLEČNOSTÍ. V případě následné spolupráce s námi je zpracování auditu kompletně bezplatné, v případě realizace jinou cestou platíte jen předem stanovené procento z úspory, které je konkrétně specifikováno ve smlouvě o dílo. Obě možnosti ovšem znamenají úsporu nákladů pro Vás.

Důvody, proč využít této nabídky:

  • Využitím našich závěrů můžete docílit významných finančních úspor nebo zlepšení obsahu ochrany
  • Získáte pohled nezávislého experta
  • Naše závěry a doporučení nejsou pro Vás zavazující
  • Plně garantujeme svoji práci
  • Plně garantujeme ochranu informací a citlivých interních údajů
  • Ušetřené peníze můžete investovat do designu

PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r.o. je:

  • auditorem finančního a pojišťovacího trhu
  • nezávislým pojišťovacím makléřem s potřebnými licencemi u MF ČR
  • VÍCE INFORMACÍ NA www.auditor-pojisteni.cz                   

kontaktní formulář