Úvod pojištění authavarijní pojištění

havarijní pojištění

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Definice havarijního pojištění:
Havarijní pojištění je nepovinné smluvní pojištění vozidel pro motorové i nemotorová vozidla pro předpokládaná rizika.

Pojistná rizika:

 • poškození, či zničení vozidla nebo jeho části, případně jeho výbavy v důsledku havárie
 • poškození, či zničení vozidla nebo jeho části, případně jeho výbavy při živelní události
 • odcizení vozidla nebo jeho části, případně jeho výbavy, proti krádeži vloupáním nebo loupežným přepadením
 • zásah cizí osoby (vandalismus)

Předmět pojištění:

 • motorové a nemotorové vozidlo jmenovitě uvedené ve smlouvě

Územní platnost:

 • Evropa
 • Česká republika

Doba trvání pojištění:

 • krátkodobě: nejméně 1 měsíc
 • na jeden pojistný rok (doba určitá)
 • na jeden pojistný rok s automatickou prolongací (doba neurčitá)

Pojistník:

 • fyzická osoba na RČ
 • fyzická osoba podnikající na IČO
 • právnická osoba

Vlastník vozidla:

 • leasingová společnost
 • nebo může být odlišný od pojistníka (jiná právnická nebo fyzická osoba)

Spoluúčast:

 • 1%, minimálně 1.000 Kč
 • 5%, minimálně 5.000 Kč
 • 10%, minimálně 10.000 Kč
 • 20%, minimálně 20.000 Kč
 • 30%, minimálně 30.000 Kč

Pozn. Pojišťovna Uniqa počítá také se spoluúčastí uvedeným procentem z pojistné částky

Pojistná částka:

 • nová cena vozidla a) s DPH nebo
 • obecná cena vozidla b) bez DPH

Placení pojistné smlouvy:

 • měsíčně
 • čtvrtletně
 • pololetně
 • ročně

Ukončení pojistné smlouvy:

 • výpovědí 6 týdnů před výročním dnem
 • prodejem vozidla
 • změnou vlastníka
 • výpovědí do dvou měsíců po uzavření smlouvy
 • pro neplacení
 • nastala-li pojistná událost a důvod dalšího pojištění tím odpadl
 • vypovědět do 30 dnů po doručení sdělení pojistitele o převodu uzavřené PS na jiného pojistitele
     

Pojišťovny

 • Česká pojišťovna, a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s.
 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s.
 • ČSOB pojišťovna, a.s.
 • Generali Pojišťovna, a.s.
 • Triglav pojišťovna, a.s.
 • Česká Podnikatelská Pojišťovna, a.s.
 • Wüstenrot pojišťovna a.s.


Jednotlivé pojišťovny se liší:

 • Sazbami za typ a druh vozidla
 • Územní platností
 • Rozsahem spoluúčasti
 • Stanovení pojistné částky
 • Přirážkou za področní placení
 • Slevami za zabezpečení
 • Slevami nebo přirážkami za počet řidičů a věk řidičů
 • Asistenčními službami poskytovanými zdarma k havarijnímu pojištění
 • Servisem klientů (bezplatné nebo placené telefonní linky)
 • Likvidací pojistných událostí

Ostatní podrobnější rozlišení jsou uvedena v tabulce „Porovnání havarijního pojištění jednotlivých pojišťoven“.

BONUSY
Všechny pojišťovny přiznávají bonusy za bezeškodní průběh klienta. Jedná se o slevu na pojistném za jízdu bez nehody. Bonus se počítá vždy za uplynutých 12 měsíců a u jednotlivých pojišťoven se liší procentuelně tzn. že za 12 měsíců může klient obdržet bonus ve výši 5 –10%.
Bonusy:

 • jdou převést z jednoho vozidla na druhé (nebo-li z jedné SPZ na jinou SPZ) u právnických osob
 • převádí se pouze z jedné osoby v rámci jednoho RČ (tzn. že např. nelze převést bonus z kamaráda na kamaráda, nebo z otce na syna, apod., v rámci pojišťovny Allianz lze převést nově z manžela na manželku a obráceně u fyzických osob.)
 • některé pojišťovny převádějí bonusy i mezi právnickými osobami (např.leasingová společnost – klient)
 • mezi jednotlivými pojistiteli se převádí
 • do pojišťovny musí být doložen vždy originál, nemá-li klient originál je potřeba vypsat Čestné prohlášení, které je platné 1 měsíc od počátku pojistné smlouvy (tzn. že nedoloží-li klient originál Potvrzení o bezeškodním průběhu na pojišťovnu do jednoho měsíce, ztrácí nárok na bonus, který mu byl přiznán na základě tohoto Čestného prohlášení)
 • některé pojišťovny již uplatňují i malusy, což jsou přirážky za škodní průběh klienta

Ostatní podrobnější rozlišení Vám rádi sdělíme při našem osobním setkání viz. kontakt na osobního finančního poradce