Úvod pojištění autdoplňková pojištění

doplňková připojištění

DOPLŇKOVÁ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Definice doplňkového připojištění:
Doplňkové pojištění je nepovinné smluvní pojištění vozidel a lze uzavřít jak k havarijnímu pojištění tak i k povinnému ručení.

Rozsah doplňkového připojištění:

 • připojištění čelního skla nebo všech skel
 • úrazové pojištění sedadel
 • pojištění zavazadel
 • připojištění asistenčních služeb
 • pojištění půjčovného během opravy vozidla (náhradní vozidlo)
 • pojištění právní ochrany

Doplňkové připojištění nelze uzavřít samostatně, musí být vždy uzavřeno u daného pojistitele povinné ručení nebo havarijní pojištění.

Předmětem pojištění je vždy sjednané doplňkové připojištění k určitému motorovému vozidlu, které je jmenovitě uvedené ve smlouvě.

Spoluúčast:

 • nesjednává se u všech připojištění
 • u každého pojistitele je to odlišné

Pojistná částka:

 • nesjednává se u všech připojištění
 • u každého pojistitele je to odlišné

Níže uvedené se odvíjí od parametrů sjednaných ve smlouvě:

 • územní platnost
 • doba trvání pojištění
 • pojistník
 • placení pojistného
 • ukončení pojistné smlouvy


Jednotlivé pojišťovny se liší:

 • nabízenými druhy doplňkového připojištění
 • přirážkou za področní placení
 • servisem klientů (bezplatné nebo placené telefonní linky)
 • likvidací pojistných událostí

Ostatní podrobnější rozlišení Vám rádi sdělíme při našem osobním setkání viz. kontakt na osobního finančního poradce