výhodné pojištění aut

POVINNÉ RUČENÍ + HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Povinné ručení:

Je povinně smluvní pojištění a slouží pro případnou náhradu škody způsobenou provozem vozidla na veřejně přístupných pozemních komunikacích.
V současné době na našem trhu je více jak 10 pojišťoven, které nabízejí produkty spojené s pojištěním vozidel. 

Jednotlivá pojištění jsou často zdánlivě si velmi podobná, ale liší se většinou v několika parametrech, a to zejména:

 • rozsahem asistenčních služeb zdarma k POV
 • limity pojistného plnění (dnes je zákonem daný minimální limit 35 mil na škody na majetku a 35 mil na škody na zdraví)
 • cenou u jednotlivých pojistitelů

Havarijní pojištění:

Slouží pro případnou náhradu škod vzniklých na vašem vozidle. Rozsah Havarijního pojištění vždy jednoznačně určují:

 • pojistné podmínky jednotlivých pojistitelů a co do rozsahu se mohou mírně odlišovat
 • dalším parametrem rozdělující havarijní pojištění může být brán rozsah asistenčních služeb zdarma k HAV
 • a v neposlední řadě cena

Stropem pojistného plnění v případě škody uplatňované z Havarijního pojištění je VŽDY obecná cena vozidla. Pod pojmem obecná cena vozidla si lze představit cenu za kterou je možné zakoupit vozidlo podobného data výroby, počtu najetých KM a ceny, jako vozidlo na kterém vznikla škoda. Je důležité si uvědomit, že stropem pojistného plnění v žádném případě není nová cena vozidla a proto v případě pojistné události vám plnění z havarijní pojistky ve většině případů nebude stačit na pořízení nového vozidla téže značky a typu.

Další možná připojištění:

 • připojištění asistenčních služeb
 • připojištění úrazu osob přepravovaných ve vozidle
 • připojištění čelního nebo všech skel vozidla
 • připojištění zavazadel přepravovaných ve vozidle
 • zapůjčení náhradního vozidla
 • připojištění právní ochrany

Rozsah jednotlivých pojištění a limity pojistného plnění u jednotlivých připojištění jsou jednoznačně specifikovány v pojistných podmínkách jednotlivých pojistitelů a dále na pojistné smlouvě( sjednaný limit u jednotlivých připojištění).

V současné době každý řidič motorového vozidla má vozidlo určitým způsobem pojištěno jde jen o to jestli současná pojistná smlouva odráží jeho požadavky na pojištění a jestli je optimální variantou jím zvoleného rozsahu pojistné ochrany. Z našich i všeobecných marketingových průzkumů vyplývá že převážná většina klientů za pojistnou ochranu svých  vozidel vynakládá až o 20% více nákladů než je optimální varianta.

více informací: povinné ručení

více informací: havarijní pojištění

více informací: doplňková pojištění

více na www.auditor-pojisteni.cz