Úvod osobúrazové pojištění

úrazové pojištění

Samostatné úrazové pojištění

Úrazové pojištění je pro všechny – jednotlivce, celé rodiny, děti i kolektiv.
Nemůže nás sice před úrazem ochránit, ale pomůže nám řešit složité situace tak, aby naše životní úroveň zůstala zachována.
Poskytuje pojistnou ochranu před různými riziky. Ochranu můžeme kombinovat a sami si můžeme zvolit pojistné částky.
Výše pojistného závisí na výši pojistných částek pro jednotlivé druhy pojištění, rizikovosti vykonávaného povolání, mimopracovní nebo sportovní činnosti a na způsobu placení. Platí po celém světě.

Úrazové pojištění může zahrnovat:

  • pojištění pro případ smrti úrazem, v případě úmrtí v důsledku úrazu umožňuje vyplatit oprávněné osobě finanční částku ve sjednané výši
  • pojištění pro případ trvalé invalidity, při trvalé invaliditě v důsledku úrazu získává pojištěný sjednanou finanční částku, nebo měsíční rentu
  • pojištění trvalých následků, podle rozsahu poškození je vyplaceno pojistné plnění ve sjednané výši
  • pojištění drobných úrazů, podle rozsahu poškození je vyplacena určitá finanční částka, nebo je stanoveno denní odškodné v pevné výši
  • hospitalizace, vyplacení denní dávky v případě úrazu v pevně stanovené výši
  • chirurgické zákroky, výplata je stanovena na základě závažnosti chirurgického zákroku z pojistné částky sjednané pro tento případ

 

Pokud máte zájem, vyplňte kontaktní formulář a do několika dnů se Vám ozve náš osobní finanční poradce.

E-mail : osobni.finance@pms.cz