zprostředkovaný

PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST v současné době soustředí své úsilí na poli zprostředkování leasingu. Přicházíme s novou nabídkou - Produkt Standard. Jedná se o komplexní služby související s vyřízením leasingu na daný předmět za nejvýhodnějších podmínek na trhu.

Náplní této činnosti je oslovení vybraných leasingových společností, porovnání jejich nabídek a doporučení vhodné varianty řešení klientovi. V případě, že se klient rozhodne pro některou z předložených nabídek, zajistíme komunikaci s vybranou leasingovou společností včetně realizace vlastní leasingové smlouvy a jejího podpisu.

Vystupujeme v roli leasingového makléře jednajícího ve prospěch klienta.

E-mail : leasing@pms.cz