podrobnosti

Výhody  osobního finančního poradce

  • bezplatné služby
  • komplexní služby
  • garance za řešení
  • nezávislé řešení
  • dlouhodobá péče
  • zabezpečení administrativy

Klid, jistota a garance. Osobní finanční poradce naší společnosti je orientován na nalezení nejlepšího řešení pro Vás. Pracujeme komplexně a mimo řešení drobných záležitostí je naším cílem vypracování dlouholetého plánu dle Vašich cílů a potřeb.

Pro osobního finančního poradce je charakteristické, že pracuje s produkty mnoha institucí, které umí vhodným způsobem kombinovat podle potřeb klienta. Tím se výrazně odlišuje od zástupců jednotlivých institucí finančního trhu, kteří se snaží prosadit své produkty bez ohledu na to, zda je potřebujeme nebo ne.

> > > další strana