ÚvodSlužby a produktyOsobní finanční … poradce

Osobní finanční poradce

Osobní finanční poradce (OFP)

 • náš osobní finanční poradce je orientován na nalezení nejlepšího nezávislého řešení dle potřeb a cílů klienta a jeho rodinných příslušníků
 • náš osobní finanční poradce pracuje komplexně, důvěryhodně a mimo řešení jednotlivých záležitostí je jeho cílem vypracování dlouholetého finančního portfolia-plánu
 • pro našeho osobního finančního poradce je charakteristické, že pracuje s produkty více institucí, které umí vhodným způsobem kombinovat podle potřeb klienta. Tím se výrazně odlišuje od zástupců jednotlivých finančních ústavů (pojišťoven, bank, stavebních spořitelen apod.), kteří se snaží prosadit své produkty bez ohledu na to, zda je klient potřebuje nebo ne
 • z tohoto důvodu musí mít osobní finanční poradce stálý tok nezávislých a objektivních informací. Je téměř nemyslitelné, že by mohl z časového hlediska zvládnout souběžně dvě náročné věci – analytickou činnost a poradenskou práci s klienty
 • proto je osobní finanční poradce součástí naší makléřské společnosti, která pro něj tyto informace zajišťuje, vytváří mu potřebné zázemí, školení, certifikace, náležitosti potřebné pro jeho profesionální a odbornou činnost, registrace, kterými se u klienta prokazuje
 • od našeho osobního finančního poradce získáte písemně varianty řešení, která si můžete ověřit   
 • důvěryhodnost si náš osobní finanční poradce zajišťuje svými morálními a charakterovými vlastnostmi
 • náš osobní finanční poradce Vám garantuje svá řešení

 

Jak vypadá pracovní postup našeho osobního finančního poradce:

Představení sebe a společnosti, jejímž jménem vystupuje, výhodnost mít osobního finančního poradce:

 • přehled bezplatných služeb
 • komplexní služby
 • nezávislé řešení
 • garance za řešení
 • dlouhodobá péče

     Chování současného finančního trhu:

      V rámci finančního trhu v současné době existuje  mnoho institucí, jako např. banky, pojišťovny, stavební spořitelny, penzijní fondy, leasingové společnosti apod. Každá z těchto institucí nabízí nepřeberné množství produktů, ale ne vždy jejich parametry odpovídají přesně potřebám klienta. 

     Zpracování finančního trhu společností:

     Jak se v tom vyznat? Pro člověka, který se průběžně nezajímá o analýzy finančního trhu,  je téměř nemožné stále sledovat a porovnávat aktuální nabídky. Řešením může být využití služeb osobního finančního poradce, který všechny tyto informace má k dispozici a dokáže vybrat správné řešení přesně dle potřeb a užitku klienta. Osobní finanční poradce má pro svoji profesionální práci zázemí v analytickém centru společnosti.

      Rodinné finanční plánování - cash-flow

     Smyslem rodinného finančního plánování je správná kombinace všech příjmů a výdajů v rodině tak, aby všechny volné prostředky byly použity optimálním způsobem pro zajištění přítomnosti i budoucnosti v níže uvedených oblastech. Jejich přesné naplánování v čase je hlavním úkolem osobního finančního poradce.

     Analýza stávajícího stavu - bezplatná osobní finanční analýza

Pro správný postup při stanovení osobního finančního plánu je velmi důležité znát stávající řešení již uzavřených smluv, potřeby, užitek, přání, priority, aktuální stav financí a finanční možnosti klienta v budoucnosti. Zjišťované údaje jsou zpracovány do přehledné tabulky. Získané materiály a data, která podléhají zákonu O ochraně osobních údajů, jsou zdrojem pro vytvoření finančního portfolia

Řešení rodinných financí - Finanční portfolio

      Finanční portfolio je klientovi šité na míru. Prostřednictvím osobní finanční analýzy, nejaktuálnějších informací z finančního trhu, výpočtů a kalkulací osobní finanční poradce zpracuje několik variant a pomůže vybrat nejlepší řešení odpovídající představám a cílům klienta. Obsahuje také posouzení aktuálního stavu již uzavřených smluv a financí klienta - tzv revizi, včetně odhalení slabin a nedostatků, a jejich možnou úpravu - AUDIT RODINA

      Stálá péče

      Návrhem řešení a uspokojením stávajících potřeb práce osobního finančního poradce nekončí. Je klientovi k dispozici vždy, pokud bude mít klient nějaké dotazy nebo další požadavky. Jeho povinností je pomoci v okamžiku složitých životních situací nebo pojistných událostí a zabezpečovat dlouhodobý servis aplikovaných variant Klient musí být včas informován o významných změnách, které by se případně týkaly uzavřených smluv či navrhovaných řešení, a o všech zajímavých novinkách na finančním trhu (formou osobní návštěvy, e-mailem apod.).

Garance

 • své služby garantuje náš osobní finanční poradce mimo jiné:
 • výše uvedeným postupem
 • pojištěním profesní odpovědnosti
 • kvalitním zázemím zastupující společnosti (výpis z obchodního rejstříku)
 • kvalitním informačním zdrojem - analýzou, klientovi ukazuje know-how společnosti 
 • členstvím zastupující společnosti ve významných odborných asociacích a sdruženích (Asociace českých pojišťovacích poradců, Obchodní a hospodářská komora a další)
 • registracemi (registrovaný makléř u Ministerstva financí, licence u Komise pro cenné papíry, registrovaný správce osobních údajů apod.)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    > > > další strana